Canalizare
Despre program Canalizare
CANALIZARE: este un program scris in limbajul de programare "Visual LISP" sub AutoCAD. Programul faciliteaza realizarea profilelor longitudinale pentru retele de canalizare menajere la orice scara, modificarea acestora si exportarea datelor pentru camine menajere si conducte de canalizare menajere. Planul de situatie a localitatii (ridicare topografica sau desenat dupa un Raster) in desen trebuie sa fie la scara 1:1.000 pentru a putea realiza profile longitudinale.
AVANTAJE: Eficientizarea timpului de lucru: Folosind programul Canalizare, puteti realiza zilnic pana la 15 kilometri de profile longitudinale pentru conducte, incluzand modificarea, detalierea profilelor si exportarea datelor referitoare la camine si conducte. Operare facila, usoara si eficienta: Programul realizeaza automat majoritatea operatiilor, cea mai mare parte a comenzilor fiind realizabile cu mouse-ul.
1. Definire canal gravitational. Cu aceasta functie puteti defini o conducta selectata ca si canal gravitational (simbol canal, tip canal, diametru [mm], acoperire minima [m], panta minima [1/1000], strat nisip superior [cm], fundatie nisip [cm], adancime maxim sant fara sprijinire [m], latime sant cu sprijinire [m], latime sant fara sprijinire [m]).
2. Definire conducta subterana existenta. Cu aceasta functie puteti defini conducte subterane existente (tip, marca, diametru, acoperire). Dupa folosirea aceastei functiuni in timpul desenarii a unei sectiuni transversale programul va desena automat in sectiunile transversale conducte existente conform datelor definite.
3. Definire conducta sub presiune. Cu aceasta functie puteti defini o conducta selectata ca conducta sub presiune (simbol onducta, tip conducta, diametru [mm], acoperire minima [m], panta minima [1/1000], strat nisip superior [cm], fundatie nisip [cm], latime sant [m]).
4. Definire date teren. Cu aceasta functie puteti defini cotele pe o anumita distanta de pe conducta de canalizare. Datele pot fi modificate, eliminate, exportate si importate.
5. Definire linie teren. Cu aceasta functie puteti defini o linie de teren intre doua cote. Dupa ce ati definit liniile de teren la un anumit tronson si porniti functia definire date teren programul automat calculeaza pozitia in care intersecteaza un anumit linie teren conducta selectata, interpoleaza cota pe acel punct si automat pune in lista date teren. In punctul de intrare, iesire si la ramificati pe conducta puteti adauga date teren apasand butonul "Adauga" la fereastra de dialog definire date teren.
6. Definire sectiune transversala. Cu aceasta functie puteti defini linia sectiunii transversale. Prin selectarea mai multor cote, programul traseaza automat linia intre cotele selectate. Dupa selectarea cotei, apasati tasta Enter sau efectuati click-dreapta cu mouse-ul, iar programul va va cere introducerea simbolului sectiunii transversale dorite.
7. Definire strat rutier. Cu aceasta functie puteti defini mai multe straturi (beton de ciment asfaltic, mixtura asfaltica cu fibre, strat asfaltic de legatura, strat asfaltic de uzura, binder, etc ...) cu care se intersecteaza conducta de canalizare.
8. Desenare profil longitudinal. Cu aceasta functie puteti desena profilul longitudinal a unei conducte la orice scara. Conducta trebuie sa aiba date teren si sa fie definita ca si canal gravitational sau conducta sub presiune.
9. Desenare sectiune transversala. Cu aceasta functie puteti desena o sectiune transversala la orice scara dorita, selectand linia unei sectiuni transversale definite din planul de situatie.
10. Detaliere profil longitudinal. Cu aceasta functie puteti detalia profilul longitudinal, care va descrie simbolul caminelor sau eventuale racorduri cu alte conducte de canalizari. (daca acestea au fost definite si contin profil longitudinal).
11. Eliminare camine. Cu aceasta functie puteti elimina camine de aerare si golire din profilul longitudinal, urmand ca si caminele acestora sa fie eliminate automat din planul de situatie.
12. Exportare date canal. Cu aceasta functie puteti exporta date referitoare la una sau mai multe conducte de canalizare, in fisier XLS (Microsoft Office Excel) (simbol canal, tip canal, diametru canal, lungime canal, lungime totala pe diametre, suprafata sprijinire sant, volum excavatie, volum umplutura, volum nisip, volum straturi rutiere sparte), selectand una sau mai multe conducte de canalizare.
13. Exportare date camin. Cu aceasta functie puteti exporta date referitoare la unul sau mai multe camine, in fisier XLS (Microsoft Office Excel) (simbol camin, tip camin, diametru camin, cota teren, cota radier, adancime camin, coordinatele X si Y), selectand una sau mai multe conducte de canalizare gravitationala.
14. Feliere profil longitudinal. Cu aceasta functie puteti felia profile longitudinale(canal gravitational sau sub presiune) la orice scara, definind scara, lungimea feliei si directia desenarii(de la ramificatie spre capat sau de la capat spre ramificatie).
15. Inscriere date camin. Prin selectarea uneia sau mai multor conducte gravitationale, aceasta functie inscrie fiecarui camin simbolul corespunzator, cota terenul si cota radierul. In cazul modificarii unui simbol la un anumit camin sau modificarii a unui profil lungitudinal, prin accesarea acestei functii din nou, programul se va reactualiza automat si va inlocui vechiul date cu cel nou.
16. Inscriere date conducta. Cu jutorul acestei functii, prin selectarea unei conducte, puteti inscrie pe planul de situatie, alaturi de conducta selectata, toate datele caracteristice acesteia (simbolul, tipul, diametrul si lungimea conductei).
17. Inscriere pante. Prin selectarea uneia sau mai multor conducte gravitationale, aceasta functie inscrie diametrul conductei si panta intre caminele aflate pe conducta selectata. In cazul modificarii al unui profil lungitudinal, prin accesarea acestei functii din nou, programul se va reactualiza automat si va inlocui vechiul date cu cel nou.
18. Inserare camin aerare. Cu aceasta functie puteti insera, in punctul dorit, un camin de aerare pe profilul longitudinal, urmand ca programul sa insereze automat caminul de aerare si in planul de situatie.
19. Inserare camin golire. Cu aceasta functie puteti insera, in punctul dorit, un camin de golire pe profilul longitudinal, urmand ca programul sa insereze automat caminul de golire si in planul de situatie.
20. Inserare nod. Cu aceasta functie puteti sa inserati simbolul de nod dorit in ramificatii de condcute sub presiune, urmand ca la detalierea profilului longitudinal al conductei aflata sub presiune, programul sa inscrie simbolul nodului.
21. Interpolare cota. Cu aceasta functie puteti interpola o a treia cota intre doua cote.
22. Modificare date camin. Cu aceasta functie puteti modifica datele caminelor desenate de program in planul de situatie.
23. Modificare nod. Cu aceasta functie puteti modifica simbolul unui nod existent in ramificatiile conductelor sub presiune.
24. Modificare profil longitudinal. Cu ajutorul acestei functii puteti modifica profile longitudinale desenate pentru canale gravitationale si conducte sub presiune.
Canal gravitational: Modificarea se pot face in doua directii: in directia cursului si in directia opusa cursului. Functiile modificarii sunt urmatoarele: modificarea ruperii de panta in camin, modificare radier camin, inserare camin, eliminare camin, miscare camin, modificare panta, modificare diametru.
Conducta sub presiune: Functiile modificarii sunt urmatoarele: inserare punct de inflexiune, miscare punct de inflexiune, eliminare punct de inflexiune, modificare cota conducta, modificare panta, modificare diametru, modificare traseu conducta.
Dupa fiecra modificare facuta, programul recalculeaza automat valorile tabelelor, acestea fiind completate automat.
25. Setari canalizare. Cu aceasta functie puteti face diferite setari privind modul de functionare al programului Canalizare (setari canal gravitational, setari conducta sub presiune, setari date camin, setari export date camin, setari export date canal).
© 2015 Pecta SRL